אַל-סִת נָדִ'ירָה ג'וּנְבָּלָאט

אַל-סִת נָדִ'ירָה ג'וּנְבָּלָאט

אַל-סִת נָדִ'ירָה ג'וּנְבָּלָאט נולדה בשנת 1890 למשפחה דרוזית אצילית, אביה הוא השיח' פָארִס ג'וּנְבָּלָאט ואמה היא גברת פָרִידּה סָעִיד ג'וּנְבָּלָאט, בתו של המנהיג הדרוזי הידוע, סָעִיד ג'וּנְבָּלָאט, שהנהיג את הדרוזים במלחמת 1860.

את מעמדה החברתי והפוליטי צברה אל-סת נָדִ'ירָה עקב רצח בעלה, פוּאָ'ד בֵּק ג'וּנְבָּלָאט, על ידי שַכִּיבּ וָהָאבּ באשמת שיתוף הפעולה עם הצרפתים בשנת 1921. אז עמדו בפניה שני אתגרים חשובים: גידול בניה, כָּמָאל ולִינְדָה מצד אחד, ושמירה על מעמדו הפוליטי והחברתי של בעלה לפני תושבי ההר ולפני שלטונות המנדט הצרפתי מצד שני.

בהיותה ממלאת מקום בעלה ואמונה על הובלת המחנה הג'וּנְבָּלָאטי פעלה גברת נָדִ'ירָה לפי שלושה עקרונות מרכזיים: הראשון הוא לשמור על יחסי ידידות עם שלטונות המנדט הצרפתי במשך שני עשורים, השני הוא להימנע מכל התנגשות עם הנוצרים המרונים ולראות בהם שותפים עיקריים. בעניין זה, האמינה גברת נָדִ'יָרה כי שיתוף פעולה בין הדרוזים והנוצרים המרונים הוא שילוב מנצח לשם קבלת חברה לבנונית תקינה. והעיקרון השלישי הוא להימנע מכל התנגשות עם המחנה היזבכי מצד אחד, ושיתוף פעולה עם יריבים דרוזים מצד שני; על כן, חיתנה היא את בנה, כָּמָאל, עם מָאי אָרִסְלָאן, בתו של שַכִּיבְּ אַרִסְלָאן (ממשפחה יריבה).

גברת נָדִ'ירָה ניסתה לבלום את המרד הסורי הגדול מלגלוש לאזור לבנון כדי לחסוך את שפיכות הדמים הצפויה הייתה להתנהל בין הדרוזים הלבנונים לבין הנוצרים המרונים, בצל שלטון המנדט הצרפתי. במהלך כל דרכה ניסתה לפייס בין יריבים: התנגדה בחריפות לשליחת לוחמים דרוזים כדי להשתתף במרד הערבי הגדול בין השנים 1936-1939. כמו כן, הסתייגה מהרעיון של "לבנון הגדולה" בטענה שקשה מאוד לחיות בדו קיום עם המוסלמים. ככל הנראה, העובדה כי בעלה נרצח על ידי שַכִּיבּ וָהָאבּ, הביאה אותה למצב של פקפוק בתנועה הלאומית-ערבית כולה.

בחיים החברתיים, נודעה גברת נָדִ'ירָה בקונסרבטיביות שלה; כך שסירבה להיפגש עם מנהיגים ומפקדים צרפתיים וזרים ללא נוכחות אחד מקרוביה (מַחְרָם). יש לציין כי נעזרה בעצותיו של חבר המשפחה והבישוף אוּגוּסְטִין אַל-בּוּסְתָאנִי בניהול ענייני המשפחה והעדה הדרוזית בכלל.

עם כניסת בנה, כָּמָאל ג'וּנְבָּלָאט, לזירה הפוליטית והתחזקות מעמדו הפוליטי והחברתי, נחלשה השפעתה הפוליטית של גברת נָדִ'יָרה. לכן, היא הפגינה אי שביעות רצון מהקמת מפלגה חדשה, והסתייגה מנאומו של בנה שקרא לביטול עיקרון העדתיות ויישום עיקרון השוויון וחיי השותפות. כמו כן, כעסה על החלטתו לחלק את רכושו לאיכרים ולעניים כי ראתה בכך פגיעה באצילות משפחת ג'וּּנְְבָּלָאט.

בתקופת התחזקות מעמדם של הנוצרים המרונים בצל המנדט הצרפתי, ידעה גברת נָדִ'ירָה לשלב בין קונסרבטיביות לבין מנהיגות פוליטית (מה שהפך את אישיותה לייחודית) ,על כן דאגה הגברת לשיתוף פעולה עם כוחות המנדט הצרפתי ולשמירה על יחסים טובים עם צרפת; דבר שהביא את מפקדי המנדט הצרפתי להעניק לה אות הוקרה.

דווקא בתקופה שבה ירד מעמדם הפוליטי של הדרוזים בלבנון, הצליחה הגברת להנהיג חברה פטריארכלית וזאת הודות להיותה אישה כריזמטית ומנהיגה.

אל-סת נד'ירה לאהדה רבה מכל קטיגוריות החברה, ועד היום נחשבת היא לאחת הנשים הדרוזיות הבולטות ביותר בעולם המנהיגות החברתית-פוליטית – אישיות ששילבה בין תושייה פוליטית לבין שימור נורמות וערכים חברתיים. היא נפטרה בשנת 1951.

***

לקריאה נוספת ראו:

  1. תימופייב, א'. (2000). כמאל ג'ונבלאט: אל-רג'ול ואל-אוסטורה. (תרגום: אל-ד'אמן, ח') ביירות: דאר אל-נהאר.
  2. ח'ליל, א'. (1984). כמאל ג'ונבלאט: ת'ורת אל-אמיר אל-חדית'. ד', מ': דאר אל-מטבועאת אל-שרק'יה.
  3. אל-שהאל, ע'. (1998). אל-זעימה ואל-ק'אד'י: רסא'יל נד'ירה ג'ונבלאט ואל-ק'אד'י ג'מיל אל-שהאל. ד', מ': ריאד' אל-רייס לילכותוב ואל-נשר.
  4. אל-ג'ורדי, נ' נ'. (1986). ניסא' מן בילאדי. ביירות: אל-מוא'ססה אלערביה ללדיראסאת ואל-נשר.
  5. 5. Hichi, S. (1973). La Communaute Druze: Son Origine Et Son Histoire. Beyrouth.
  6. Hichi, S. (1986). La Famille Des Djoumblatt du VIIe. siècle à nos jours. Beyrouth.
  7. Zisser, E., Hazran, Y. (2015). "The Druze Community and the Lebanese State, between Confrontation and Reconciliation". Bustan: the Middle East Book Review, 6(1-2), Pp. 157-161.

מבט על

הדרוזים בישראל

ההתיישבות הדרוזית בישראל נחשבת לשלישית בגודלה, מבחינת מספר התושבים, בעולם כולו. הדרוזים בישראל (בני דת הייחוד) מהווים עדה דתית מגובשת, המונה כ- 147 אלף בני אדם, שפתם הינה ערבית ותרבותם ערבית-ייחודית (מונותאיסטית). הדת הדרוזית מוכרת באופן רשמי, על ידי מדינת ישראל, מאז שנת 1957 כישות אחת בעלת בתי משפט והנהגה רוחנית משלה. הדרוזים בישראל חיים כיום בתוך עשרים ושניים כפרים הנפרשים בגליל, בכרמל וברמת הגולן. שני היישובים הדרוזים הגדולים ביותר מבחינת מספר תושבים הם ירכא (16.9 אלף תושבים) ודלית אל-כרמל (17.1 אלף תושבים).

0 K

דרוזים בישראל

0 +

תושבים בדאלית אלכרמל, היישוב הכי גדול בישראל

0

סטודנטים דרוזים בשנת הלימודים 2019/2020 במוסדות להשכלה גבוהה