בצל המלחמה – התכנית לחיזוק היישובים הדרוזיים בישראל

בצל המלחמה – התכנית לחיזוק היישובים הדרוזיים בישראל
ביוזמתו המבורכת של שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, ובשיתוף עם מרכז המורשת לדרוזים בישראל התחלנו ליישם את התכנית לחיזוק היישובים הדרוזיים בישראל בעת המלחמה "חרבות ברזל". השר מיקי זוהר הוא הראשון שהתחיל פעילות מסוג זה בעת המלחמה בחברה הישראלית בכלל ובחברה הדרוזית בפרט.
התוכנית "חיים בעורף ובחזית: תכנית לחיזוק הישובים הדרוזיים בישראל" כוללת פעילויות חינוך בלתי פורמאלי, חלקן מקוונות וחלקן פרונטאליות המתקיימות במרחב מוגן, אשר מפגישות ילדים ובני נוער בחלוקה לשלוש קבוצות גיל: כיתות ד'-ו', כיתות ז'-ט', כיתות י'-י"ב.
הדגש שלנו הוא על הבעה ואוורור רגשות, חיזוק חוסן אישי, חיזוק הזהות הדרוזית-הישראלית והקניית דרכים וכלי התמודדות בשילוב תכני מורשת וערכים שונים.
נמשיך לפעול מתוך אמונה חזקה, אהבה וסולידריות, וכך נביא את מלוא יכולותינו ונשפיע באופן משמעותי בתקופה מאתגרת זאת.

מבט על

הדרוזים בישראל

ההתיישבות הדרוזית בישראל נחשבת לשלישית בגודלה, מבחינת מספר התושבים, בעולם כולו. הדרוזים בישראל (בני דת הייחוד) מהווים עדה דתית מגובשת, המונה כ- 147 אלף בני אדם, שפתם הינה ערבית ותרבותם ערבית-ייחודית (מונותאיסטית). הדת הדרוזית מוכרת באופן רשמי, על ידי מדינת ישראל, מאז שנת 1957 כישות אחת בעלת בתי משפט והנהגה רוחנית משלה. הדרוזים בישראל חיים כיום בתוך עשרים ושניים כפרים הנפרשים בגליל, בכרמל וברמת הגולן. שני היישובים הדרוזים הגדולים ביותר מבחינת מספר תושבים הם ירכא (16.9 אלף תושבים) ודלית אל-כרמל (17.1 אלף תושבים).

0 K

דרוזים בישראל

0 +

תושבים בדאלית אלכרמל, היישוב הכי גדול בישראל

0

סטודנטים דרוזים בשנת הלימודים 2019/2020 במוסדות להשכלה גבוהה