הסיפוק והקבלה

מבחינה לשונית, המילים סיפוק וקבלה פירושן לבחור ולקבל את הדבר מתוך אהבה, כך גם שהסיפוק ממשהו משמעו להתמסר ולא להתנכר לו, לכן הסיפוק עומד בניגוד מוחלט לשנאת הדבר או לאי הרצון לקבלו; אי לכך, קיומו של כל עיקרון מוסרי מונותאיסטי אצל המאמין, אין הוא אלא "פרי הדעת", הרוחני, שצמח מתוך מודעות לחשיבות לאמת, והשכין בליבו של המאמין תחושה של קיום האל והתעלותו. הידע והחכמה, בהקשר הזה, ממלאים את לב המאמין באהבה, יראה ותחנונים; רק אז הופך הסיפוק, כדברי הצדיקים, לשלווה נפשית המתעלה על גזירת הגורל ומקבלת ברוחב לב את מרותו וגזירתו של אלוהים. אלה שיקבלו בכניעה את רצון האל יהיו ה"אהובים על האל והאל אהוב עליהם." היות האל אהוב על מאמיניו משמעו שהמאמין יקבל את גזירת האל באהבה, כך גם שלהיות אהוב על אלוהים, משמע ללכת בדרכיו ולהישמע למצוותיו.

קרדיט לצלם שאדי מקלדה, מועדון הצילום הדרוזי

בורא העולם, יתגדל ויתברך שמו, הינו מקור האושר של הצדיקים, אשר מקבלים את גזירתו, אושר זה הוא מעין פרי מובחר שהצדיקים אמורים לקטוף; אם המאמין המונותאיסטי ירקום מעל חייו את עיקרון הסיפוק מאדון העולם, שגם הוא יהי שבע רצון ממנו, יזכה לחיים טובים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. כך גם שההסתפקות במועט, קבלת גזירת האל בצייתנות, הסתפקות במנת חלקו וקבלת גזירת הגורל, הן שיזכו את המאמין בחיי רוגע, שלווה נפשית, גמול טוב וכפרה על חטאיו בעולם הזה. ואילו בעולם הבא, יהי מקומו מובטח בגן עדן.

על כן, סוד האמונה טמון בסיפוק ובקבלת רצון האל, ואשרי המאמין אשר הסתפק במנת חלקו, אחרת עליו להיאזר בסבלנות.

מבט על

הדרוזים בישראל

ההתיישבות הדרוזית בישראל נחשבת לשלישית בגודלה, מבחינת מספר התושבים, בעולם כולו. הדרוזים בישראל (בני דת הייחוד) מהווים עדה דתית מגובשת, המונה כ- 147 אלף בני אדם, שפתם הינה ערבית ותרבותם ערבית-ייחודית (מונותאיסטית). הדת הדרוזית מוכרת באופן רשמי, על ידי מדינת ישראל, מאז שנת 1957 כישות אחת בעלת בתי משפט והנהגה רוחנית משלה. הדרוזים בישראל חיים כיום בתוך עשרים ושניים כפרים הנפרשים בגליל, בכרמל וברמת הגולן. שני היישובים הדרוזים הגדולים ביותר מבחינת מספר תושבים הם ירכא (16.9 אלף תושבים) ודלית אל-כרמל (17.1 אלף תושבים).

0 K

דרוזים בישראל

0 +

תושבים בדאלית אלכרמל, היישוב הכי גדול בישראל

0

סטודנטים דרוזים בשנת הלימודים 2019/2020 במוסדות להשכלה גבוהה