מורשתם של המייחדים הדרוזים

מורשתם של המייחדים הדרוזים

מורשתם של הדרוזים היא תוצר עמלם התרבותי של בני העדה, המורשת מספרת את תולדותיה של העדה הזו ואת הביוגרפיה האותנטית שבה היא מתגאה. המורשת כעץ הזית, ככל שהלמו בה הסערות כך הִכתה היא את שורשיה עמוק באדמה.

המורשת הדרוזית הינה מהות אל-תוחיד (המונותאיזם) והירושה המפוארת; היא מונח מקיף הכולל את כל הקשור למורשת האנושית, הספרותית והעממית של העדה הדרוזית. במורשת הזו נפגשים יסודות הדת ועקרונות החיים, ובה מתלכדות סגולות ותכונות, מסורת ומנהגים, ערכים ודרכי התנהגות, ידע פולקלורי ותרבות חומרית, שירה ופרוזה, מוזיקה ושעשוע, חידות ומסתורין, אגדה ושירה, מקצועות ועיסוקים, מיתוסים ואמונות, סיפורים ואנקדוטות ופתגמים עממיים שעוברים מפה לאוזן עד ימינו אלו.

מבט על

הדרוזים בישראל

ההתיישבות הדרוזית בישראל נחשבת לשלישית בגודלה, מבחינת מספר התושבים, בעולם כולו. הדרוזים בישראל (בני דת הייחוד) מהווים עדה דתית מגובשת, המונה כ- 147 אלף בני אדם, שפתם הינה ערבית ותרבותם ערבית-ייחודית (מונותאיסטית). הדת הדרוזית מוכרת באופן רשמי, על ידי מדינת ישראל, מאז שנת 1957 כישות אחת בעלת בתי משפט והנהגה רוחנית משלה. הדרוזים בישראל חיים כיום בתוך עשרים ושניים כפרים הנפרשים בגליל, בכרמל וברמת הגולן. שני היישובים הדרוזים הגדולים ביותר מבחינת מספר תושבים הם ירכא (16.9 אלף תושבים) ודלית אל-כרמל (17.1 אלף תושבים).

0 K

דרוזים בישראל

0 +

תושבים בדאלית אלכרמל, היישוב הכי גדול בישראל

0

סטודנטים דרוזים בשנת הלימודים 2019/2020 במוסדות להשכלה גבוהה