מושב הרצאות בהשתתפות עמיתי מכון המחקר

מושב הרצאות בהשתתפות עמיתי מכון המחקר

עמיתי מכון המחקר: ד"ר יוסרי ח'יזראן, ד"ר ענאן ווהבי, ד"ר מהא נאטור, סאוסן ח'יר ויו"ר המושב ד"ר עמרי אילת, משתתפים במושב הרצאות שהתארגן במכון המחקר של המרכז למורשת הדרוזים בישראל.
זהו מושב ראשון בנושא הדרוזים מזה זמן רב בכנס שהוא הבימה המרכזית של המזרחנות הישראלית. החדר היה מלא והקהל לא נתן לעמיתים שלנו ללכת.

מבט על

הדרוזים בישראל

ההתיישבות הדרוזית בישראל נחשבת לשלישית בגודלה, מבחינת מספר התושבים, בעולם כולו. הדרוזים בישראל (בני דת הייחוד) מהווים עדה דתית מגובשת, המונה כ- 147 אלף בני אדם, שפתם הינה ערבית ותרבותם ערבית-ייחודית (מונותאיסטית). הדת הדרוזית מוכרת באופן רשמי, על ידי מדינת ישראל, מאז שנת 1957 כישות אחת בעלת בתי משפט והנהגה רוחנית משלה. הדרוזים בישראל חיים כיום בתוך עשרים ושניים כפרים הנפרשים בגליל, בכרמל וברמת הגולן. שני היישובים הדרוזים הגדולים ביותר מבחינת מספר תושבים הם ירכא (16.9 אלף תושבים) ודלית אל-כרמל (17.1 אלף תושבים).

0 K

דרוזים בישראל

0 +

תושבים בדאלית אלכרמל, היישוב הכי גדול בישראל

0

סטודנטים דרוזים בשנת הלימודים 2019/2020 במוסדות להשכלה גבוהה