מכון המחקר

מכון המחקר

מכון המחקר במרכז למורשת הדרוזים בישראל מקיים מחקרים עצמאיים בנושאי היסטוריה, חברה ותרבות דרוזית בישראל ומעבר לה, מקדם את הנושא הדרוזי באוניברסיטאות מחקר בישראל, ופועל להנגשת תוצרים אלה לציבור שוחר הידע בישראל ולחברה הדרוזית בפרט. מכון המחקר פועל בשותפות עם יתר אגפי המרכז למורשת הדרוזים להשגת מטרות אלה מתוך שאיפה להיות מעורב בעיצוב תהליכים חברתיים חשובים הנוגעים למורשת הדרוזים לצד הפעילות האקדמית השוטפת.

מבט על

הדרוזים בישראל

ההתיישבות הדרוזית בישראל נחשבת לשלישית בגודלה, מבחינת מספר התושבים, בעולם כולו. הדרוזים בישראל (בני דת הייחוד) מהווים עדה דתית מגובשת, המונה כ- 147 אלף בני אדם, שפתם הינה ערבית ותרבותם ערבית-ייחודית (מונותאיסטית). הדת הדרוזית מוכרת באופן רשמי, על ידי מדינת ישראל, מאז שנת 1957 כישות אחת בעלת בתי משפט והנהגה רוחנית משלה. הדרוזים בישראל חיים כיום בתוך עשרים ושניים כפרים הנפרשים בגליל, בכרמל וברמת הגולן. שני היישובים הדרוזים הגדולים ביותר מבחינת מספר תושבים הם ירכא (16.9 אלף תושבים) ודלית אל-כרמל (17.1 אלף תושבים).

0 K

דרוזים בישראל

0 +

תושבים בדאלית אלכרמל, היישוב הכי גדול בישראל

0

סטודנטים דרוזים בשנת הלימודים 2019/2020 במוסדות להשכלה גבוהה