מפגש שישי – מהנא כבישי

מפגש שישי – מהנא כבישי

"החברה הדרוזית במלחמת העצמאות 1949-1947"

מרצה: מהנא כבישי

תאריך ההרצאה: 19 בדצמבר 2021 

החוקר מהנא כבישי, בעל תואר שני מאוניברסיטת חיפה בחוג ללימודי ישראל, הציג את המחקר שעשה על החברה הדרוזית בתקופת המלחמה. מהנא סיפר לנו שהחברה הדרוזית, כחברה מסורתית אגררית הבנויה בצורה פטריארכלית, היא חברה בעלת חוסן גבוה יותר מאשר חברה שמאופיינת בסממנים מודרניים. התלות בין הפריטים בתוך החברה מחזקת אותה, במיוחד בזכות מכובדים ואנשי דת שהובילו אותה. שיתוף הפעולה ביניהם בעת המלחמה אפשר ניהול קו אחיד מול השלטונות, כאשר עקרון "שמירת האחים" עמד תמיד לנגד עיניהם. לחברה מסורתית קל יותר לשרוד בעתות קשים, בזמנים של אסונות טבע או מלחמות, משום שהיא אינה תלויה במשאבים חיצוניים, כל צרכיה נמצא בהישג ידה, אם זה ב"חכורה" ואם זה במזון הפשוט שהתרגלו לאכול במשך דורות. הנסיבות שהובילו להתפתחות מהלך המלחמה, בהתייעצות עם ההנהגה הדרוזית בלבנון וסוריה שהנחו אותם להישאר בבתיהם, גרמו לדרוזים לבחור צד, הם עשו את המוטל עליהם, כאשר מצד אחד אירחו בכפריהם רבבות של פליטים מהכפרים הערביים השכנים, ובו בזמן עמדו לצד מדינת ישראל שזה עתה קמה. לאור בחירתם בצד הישראלי, החברה הדרוזית החלה לעבור שינויים חברתיים מהותיים, הן מבחינת שירותי רפואה, חינוך, ובמקורות הפרנסה. הדרוזים נשארו בבתיהם וזכו להכרה כעדה עצמאית, שמרו על אדמותיהם ולא הפכו לפליטים, ואת קבר יתרו עה"ש החלו לפקוד שנה בחלוף שנה עד עצם היום הזה.

מבט על

הדרוזים בישראל

ההתיישבות הדרוזית בישראל נחשבת לשלישית בגודלה, מבחינת מספר התושבים, בעולם כולו. הדרוזים בישראל (בני דת הייחוד) מהווים עדה דתית מגובשת, המונה כ- 147 אלף בני אדם, שפתם הינה ערבית ותרבותם ערבית-ייחודית (מונותאיסטית). הדת הדרוזית מוכרת באופן רשמי, על ידי מדינת ישראל, מאז שנת 1957 כישות אחת בעלת בתי משפט והנהגה רוחנית משלה. הדרוזים בישראל חיים כיום בתוך עשרים ושניים כפרים הנפרשים בגליל, בכרמל וברמת הגולן. שני היישובים הדרוזים הגדולים ביותר מבחינת מספר תושבים הם ירכא (16.9 אלף תושבים) ודלית אל-כרמל (17.1 אלף תושבים).

0 K

דרוזים בישראל

0 +

תושבים בדאלית אלכרמל, היישוב הכי גדול בישראל

0

סטודנטים דרוזים בשנת הלימודים 2019/2020 במוסדות להשכלה גבוהה