מפגש שני – ד"ר אבתסאם ברכאת

מפגש שני – ד"ר אבתסאם ברכאת

"נשים אולטרה-דתיות משכילות מטשטשות את הגבולות בין מודרניות לדתיות: נשים דרוזיות כחקר מקרה"

מרצה: ד"ר אבתסאם ברכאת

תאריך ההרצאה: 22 ביוני 2021 

בהרצאה שנתנה, ד"ר אבתסאם ברכאת מתייחסת לפעילות האינדיבידואלית של נשים דרוזיות דתיות, בעשור השני של המאה ה- 21. היא בודקת את הניסיונות והמאמצים של נשים דרוזיות לאמץ שתי זהויות, הזהות הדתית השמרנית והזהות ההשכלתית והפרופסיונלית. הטענה המרכזית במחקר היא שהסוכנות (ה-Agency) של נשים דרוזיות אדוקות פרופסיונליות נעה על הרצף בין התנגדות להלכות הדתיות למען השגת השכלה ופיתוח קרירה פרופסיונלית, לבין הכתבת מרחב העבודה בהתאם לדרישות הדתיות במטרה לשמור על הזהות הדתית והפרופסיונלית בו זמנית. 

ממצאי המחקר מעידים על כך שנשים דרוזיות אדוקות פועלות באופן אינדיווידואלי כדי לממש את תשוקתן ורצונן להשתייך למחנה הדתי, ובו-זמנית לפתח קרירה פרופסיונלית. הן מנתבות את מסלול הקרירה שלהן ומסלול הדתיות בשני נתיבים מקבילים. על-אף ההדרה הלאומית כבנות מיעוט בפריפריה, הפטריארכלית כנשים בחברה גברית שמרנית הן בוחרות להיות דתיות ופרופסיונליות.

מבט על

הדרוזים בישראל

ההתיישבות הדרוזית בישראל נחשבת לשלישית בגודלה, מבחינת מספר התושבים, בעולם כולו. הדרוזים בישראל (בני דת הייחוד) מהווים עדה דתית מגובשת, המונה כ- 147 אלף בני אדם, שפתם הינה ערבית ותרבותם ערבית-ייחודית (מונותאיסטית). הדת הדרוזית מוכרת באופן רשמי, על ידי מדינת ישראל, מאז שנת 1957 כישות אחת בעלת בתי משפט והנהגה רוחנית משלה. הדרוזים בישראל חיים כיום בתוך עשרים ושניים כפרים הנפרשים בגליל, בכרמל וברמת הגולן. שני היישובים הדרוזים הגדולים ביותר מבחינת מספר תושבים הם ירכא (16.9 אלף תושבים) ודלית אל-כרמל (17.1 אלף תושבים).

0 K

דרוזים בישראל

0 +

תושבים בדאלית אלכרמל, היישוב הכי גדול בישראל

0

סטודנטים דרוזים בשנת הלימודים 2019/2020 במוסדות להשכלה גבוהה