מפגש תשיעי – שאדי חלבי

מפגש תשיעי – שאדי חלבי

"הוראת 'שמירת האחים' בקרב קבוצות בין-דוריות אצל הדרוזים בישראל"

מרצה: שאדי חלבי | תאריך ההרצאה: 22 במרץ 2022 

שמחנו לארח את עמיתנו למחקר שאדי חלבי, מאוניברסיטת חיפה, בהרצאה בה הציג את המחקר שלו "הוראת "שמירת האחים" בקרב קבוצות בין-דוריות אצל הדרוזים בישראל". מטרת המחקר הייתה לבחון האם חל שינוי יסודי בקרב הדרוזים בישראל.

המחקר בחן סוגיית ליבה בחברה הדרוזית והיא הוראת ״שמירת האחים״ המשקפת סולידריות חברתית. באופן ספציפי, המחקר בדק: (1) את הקשר בין עמדות כלפי הוראת שמירת האחים וקבוצות בין-דוריות, ו-(2) הקשר בין מאפייני הקהילה ועמדות כלפי הוראת שמירת האחים. המחקר בנה שאלון חדש המכוון למדגם של דרוזים בוגרים מארבע קהילות שונות. ניתוח סטטיסטי לא מצא קונפליקט בין-דורי ביחס לנכונות לקיים את הוראת שמירת האחים, והוכיח כי החברה הדרוזית בישראל לא עברה שינוי מהותי, לפחות כפי שבא לידי ביטוי ביחס להוראה זו.

מבט על

הדרוזים בישראל

ההתיישבות הדרוזית בישראל נחשבת לשלישית בגודלה, מבחינת מספר התושבים, בעולם כולו. הדרוזים בישראל (בני דת הייחוד) מהווים עדה דתית מגובשת, המונה כ- 147 אלף בני אדם, שפתם הינה ערבית ותרבותם ערבית-ייחודית (מונותאיסטית). הדת הדרוזית מוכרת באופן רשמי, על ידי מדינת ישראל, מאז שנת 1957 כישות אחת בעלת בתי משפט והנהגה רוחנית משלה. הדרוזים בישראל חיים כיום בתוך עשרים ושניים כפרים הנפרשים בגליל, בכרמל וברמת הגולן. שני היישובים הדרוזים הגדולים ביותר מבחינת מספר תושבים הם ירכא (16.9 אלף תושבים) ודלית אל-כרמל (17.1 אלף תושבים).

0 K

דרוזים בישראל

0 +

תושבים בדאלית אלכרמל, היישוב הכי גדול בישראל

0

סטודנטים דרוזים בשנת הלימודים 2019/2020 במוסדות להשכלה גבוהה