מפגש 10 – ד"ר רדואן מנצור

מפגש 10 – ד"ר רדואן מנצור

השפעת ערכים ואמונות על סגנונות ניהול בקרב מנהלות ומנהלים דרוזים

מרצה: ד"ר רדואן מנצור | תאריך ההרצאה: 12 באפריל 2022 

התכבדנו לארח את עמיתנו למחקר ד"ר רדואן מנצור, מאוניברסיטת וסט של טימישוארה, בהרצאה בה הציג את מחקרו על "השפעת ערכים ואמונות על סגנונות ניהול בקרב מנהלות ומנהלים דרוזים". 

המחקר הנוכחי נסוב סביב הקשרים בין ערכים לבין סגנונות ניהול, מאבחן את הערכים המובלים בקרב מנהלים ומנהלות "דרוזיים", מדרג את היררכיית חשיבותם, משווה עם הערכים המסורתיים שמתחנכים לאורם, על פי האמונה והלכות הדת,  ואשר עליהם מתחנכים המנהלים "הדרוזים", בוחן נבדלות בין פלחי האוכלוסייה לפי מגדריות, רמת דתיות, קבוצות גיל ועוד. לצד זאת המחקר בוחן בממדי הניהול לפי ערכים (MBV), אילו סגנונות ניהול תואמות את הערכים של המנהלים "הדרוזים", מה ההבדל בין פלחי האוכלוסייה, האם יש לערכים אלה השפעות ומוטיבים מוטיבציוניים הקשורים לניהול ולמנהיגות והאם מהווים מצפן המכוון את פועלם של המנהלות והמנהלים "הדרוזים".   

מחקרו של ד"ר רדואן דן בשאלה האם הערכים שמתחנכים עליהם מנהלות ומנהלים "דרוזים" נותרים מושרשים בהם, כאשר הם יושבים על כס הניהול? והאם מנתבים את סגנון הניהול  שלהם או שמא משתנים בדרך?

המחקר בוחן את הקהילה הדרוזית במגוון רחב של היבטים, כקבוצה אתנית בעלת מאפיינים ייחודיים במובנים רבים, בהיבט הדתי, החברתי תרבותי, ובהיבטים דמוגרפיים וגיאוגרפיים, היסטוריים ומורשתיים, אנתרופולוגיים ותורשתיים. תוך כדי דיון סביב זהות הנמנים עליה, אשר עוברת דרך קשר רגשי מיסטי בלתי מוסבר ומובנה בלב ובנשמה שלהם, קשר החוצה גבולות ומהווה עבר עתיק יומין, הווה ועתיד ללא זהות טריטוריאלית ייחודית ומנטרלת אותה במידה רבה מפוליטיזציה דתית.

תכלול התוצאות העלה כי, הערכים של מסורתיות, קונפורמיות, נדיבות, אוניברסליות וביטחון נמצאו דומיננטיים מאד ובעלי חשיבות גבוהה בקרב רוב מייחדי האל "הדרוזיים". ערכים אלה, משקפים ערכים חברתיים עם אחריות ונאמנות כלפי הקולקטיב ופחות מוכוונים לערכים שמחזקים את הפרט כמו האדרה עצמית, שליטה, נהנתנות וכוח. ערכים חברתיים אלה, תואמים את הערכים הדתיים שמכוונים את ההלכה הדתית ואת כללי החיים של מייחדי האל "הדרוזים".

מקדמי מתאם חיוביים חזקים נמצאו בקשר ישיר בין חלק מהערכים לבין גיל. נראה כי, משתנה הגיל משפיע על הערכים של המנהלים הנשאלים בקשר הפוך, כך שככל שמנהלים מתבגרים יותר בגיל, כך ערכי הנהנתנות והגרייה תופסים בקרבם פחות חשיבות בשונה ממנהלים צעירים בגלאים 20-50 אשר ניחנים ביחס ישיר עם ערכים אלה.

רוב המנהלים של מייחדי האל "הדרוזים" בהתנהלותם היומיומית, נמצאו על ציר הנע בין מנהיגות מעצבת לבין מנהיגות מתמירה ומתגמלת אולם, אין זה מונוליטי. לצד האמור הסתמנו מופעים ייחודיים של סגנונות ניהול שונים בקרב פלחי אוכלוסיית המחקר בין מגדריים, בין דתיים ללא דתיים וכן בקבוצות הגיל בהתאם למאפייני פלחי האוכלוסייה "הדרוזית" בישראל.

מבט על

הדרוזים בישראל

ההתיישבות הדרוזית בישראל נחשבת לשלישית בגודלה, מבחינת מספר התושבים, בעולם כולו. הדרוזים בישראל (בני דת הייחוד) מהווים עדה דתית מגובשת, המונה כ- 147 אלף בני אדם, שפתם הינה ערבית ותרבותם ערבית-ייחודית (מונותאיסטית). הדת הדרוזית מוכרת באופן רשמי, על ידי מדינת ישראל, מאז שנת 1957 כישות אחת בעלת בתי משפט והנהגה רוחנית משלה. הדרוזים בישראל חיים כיום בתוך עשרים ושניים כפרים הנפרשים בגליל, בכרמל וברמת הגולן. שני היישובים הדרוזים הגדולים ביותר מבחינת מספר תושבים הם ירכא (16.9 אלף תושבים) ודלית אל-כרמל (17.1 אלף תושבים).

0 K

דרוזים בישראל

0 +

תושבים בדאלית אלכרמל, היישוב הכי גדול בישראל

0

סטודנטים דרוזים בשנת הלימודים 2019/2020 במוסדות להשכלה גבוהה