נוער פקיעין – ביקור במכון המחקר

נוער פקיעין – ביקור במכון המחקר
במסגרת תכנית מיל"ה פקיעין, מטעם משטרת ישראל, נערך היום ביקור במרכז המורשת לדרוזים.
הביקור כלל סקירה על המרכז והמורשת הדרוזית בדגש על חשיבות השמירה על המסורת בקרב בני הנוער, את הסקירה נתן ד"ר יוסרי ח'יזראן, ראש מכון המחקר. הייתה לנו הזכות לתרום תכנית כה חשובה.

מבט על

הדרוזים בישראל

ההתיישבות הדרוזית בישראל נחשבת לשלישית בגודלה, מבחינת מספר התושבים, בעולם כולו. הדרוזים בישראל (בני דת הייחוד) מהווים עדה דתית מגובשת, המונה כ- 147 אלף בני אדם, שפתם הינה ערבית ותרבותם ערבית-ייחודית (מונותאיסטית). הדת הדרוזית מוכרת באופן רשמי, על ידי מדינת ישראל, מאז שנת 1957 כישות אחת בעלת בתי משפט והנהגה רוחנית משלה. הדרוזים בישראל חיים כיום בתוך עשרים ושניים כפרים הנפרשים בגליל, בכרמל וברמת הגולן. שני היישובים הדרוזים הגדולים ביותר מבחינת מספר תושבים הם ירכא (16.9 אלף תושבים) ודלית אל-כרמל (17.1 אלף תושבים).

0 K

דרוזים בישראל

0 +

תושבים בדאלית אלכרמל, היישוב הכי גדול בישראל

0

סטודנטים דרוזים בשנת הלימודים 2019/2020 במוסדות להשכלה גבוהה