סמינר העמיתים

סמינר העמיתים
סמינר העמיתים של מכון המחקר במרכז למורשת הדרוזים בישראל הינו מעגל מחקרי מקצועי וא-פוליטי שפועל באופן וולונטארי. עמיתי ועמיתות המחקר של המכון מגיעים מקשת רחבה של דיסציפלינות, והמשותף להם הוא העיסוק המחקרי בנושא הדרוזי והרצון לקדמו בישראל. הסמינר מתכנס אחת לחודש במרכז למורשת הדרוזים שנמצא בכפר יאנוח. מכון המחקר שואף לפרסם את הרצאות הסמינר בבמותיו, ומסייע לעמיתיו לפתח את מחקריהם ולהביאם לכדי פרסום בכתבי-עת מדעיים.

מבט על

הדרוזים בישראל

ההתיישבות הדרוזית בישראל נחשבת לשלישית בגודלה, מבחינת מספר התושבים, בעולם כולו. הדרוזים בישראל (בני דת הייחוד) מהווים עדה דתית מגובשת, המונה כ- 147 אלף בני אדם, שפתם הינה ערבית ותרבותם ערבית-ייחודית (מונותאיסטית). הדת הדרוזית מוכרת באופן רשמי, על ידי מדינת ישראל, מאז שנת 1957 כישות אחת בעלת בתי משפט והנהגה רוחנית משלה. הדרוזים בישראל חיים כיום בתוך עשרים ושניים כפרים הנפרשים בגליל, בכרמל וברמת הגולן. שני היישובים הדרוזים הגדולים ביותר מבחינת מספר תושבים הם ירכא (16.9 אלף תושבים) ודלית אל-כרמל (17.1 אלף תושבים).

0 K

דרוזים בישראל

0 +

תושבים בדאלית אלכרמל, היישוב הכי גדול בישראל

0

סטודנטים דרוזים בשנת הלימודים 2019/2020 במוסדות להשכלה גבוהה