שמו חמזה והוא בנו של הבקיא בענייני הדת, אחמד אִבִּן סִבָּאט עוֹמָר אִבִּן סָאלִח אִבִּן סוּלְטָאן אִבִּן אַבִּי אַלְמַוַאהִבּ. סוברים שנולד במחצית השנייה של המאה התשיעית להגירת הנביא/ המאה החמש עשרה לספירת הנוצרים בכפר "עְבַּיָּה" שבלבנון. המחוז שבו נולד אִבִּן סִבָּאט נודע בשם מחוז אַלְ-עַ'רְבְּ (המערב), ועל פי זה נודע גם הוא בכינוי אִבִּן סִבָּאט אַלְ-עַ'רְבִּי (המערבי). כאמור, נולד אִבִּן סִבָּאט וגדל בכפר"עְבַּיָּה", אשר מסופר ששם ינק את השכלתו הרוחנית מאביו (נפטר בשנת 887 להגירת הנביא), שהיה גם הוא מהבקיאים בענייני הדת, האימאם אצל כבוד הנסיך ג'מאל א-דִין עַבְּדַלָּה אַ-תָנוּכִי (יברך האל את נשמתו), דרשן מסגד העיר וראש המואזינים של הערים.
מאז צעירותו אהב היסטוריה, ארכיאולוגיה וספרות, כמו כן אהב שירה וחיבר שירים; הקים ספרייה שהכילה מקורות היסטוריים, שסייעו לו לחבר את ספרו סִ'דְקְ' אַלְ-אַכְבָּאר (המידע המהימן) הידוע גם בשם תָארִיך אִבִּן סִבָּאט (ההיסטוריה של אִבִּן סִבָּאט). המקורות ההיסטוריים ששימשו אותו לצורך הכתיבה היו מהימנים ורבי-שימוש, ואותם הזכיר במספר מקומות בספרו; ממקורות אלה נזכיר את: וַפִיָאת אַל-אַעְיָאן (מותם של הנכבדים) מאת שַמְסְ א-דִין אִבִּן כַלְכָּאן, אַל-מוּכְתָסָר פִי אַכְבָּאר אַל-בָּשָׁר (תמצית קורות חיי האנשים) מאת אַבִּי פִידָאאְ' ואַל-כָּאמִל פִי א-תָארִיך (השלם בהיסטוריה) מאת אִבִּן אַל-אַתִ'יר ועוד הרבה כאלה. כמו כן, הסתמך הוא בכתיבתו על מקורות נוספים כמו: דוּאל אַל-אִסְלָאם (מדינות האסלאם) מאת אַ-דַ'הַבִּי וא-סוּלוּכְּ (ההתנהגות) מאת אַל-מַקְ'רִיזִי, מבלי לציין זאת באופן מובהק. על כן, ובעת אישור ספרו – סִ'דְקְ' אַלְ-אַכְבָּאר – נמצא כי הוא מזכיר אירועים מסוימים שנזכרו אך ורק בשני המקורות הנ"ל.
מכאן ניתן לראות שאִבִּן סִבָּאט התעניין מאד בהיסטוריה, ולא הסתפק, לצורך הכתיבה, במקורות שהחזיק בתוך ספרייתו הביתית, אלא שהקפיד למצוא מקורות ומסמכים מחוץ לספרייה זו. באשר לעבודתו הספרותית, הרי שיריו לא זכו להצלחה, משום שלשונו הספרותית לא התברכה בסגנון יפה. מותו של אַל-אָמִיר א-סִיָּד (יברך האל את נשמתו) גרם לאִבִּן סִבָּאט לחבר שישה שירי קינה על מותו; יתר על כן הוא חיבר קינה בת שבעים בתים על מותו של אַל-אָמִיר זֵין-אַדִין סָאלִח בנו של אַל-אָמִיר סֵיף א-דִין אַבִּי בָּכְּר בנו של אַל-אָמִיר סֵיף א-דִין זַנְכִּי (בשנת 897 להגירת הנביא). למרות הכל נותרה לשונו הספרותית חלשה ובעלת משלב לשוני נמוך גם בשירה וגם בפרוזה שחיבר. אפילו ספרו סִ'דְקְ' אַלְ-אַכְבָּאר הינו עדות לכך, בהיותו מכיל לא מעט שגיאות דקדוקיות ולשוניות, וזאת למרות שניכרת בו העתקה ישירה מתוך ספרים ומקורות שונים.
תאריך פטירתו אינו ידוע, אך סבור שהוא מת קצת אחרי שנת 926 להגירת הנביא/ 1520 לספירת הנוצרים בכפרו "עְבַּיָּה".

מבט על

הדרוזים בישראל

ההתיישבות הדרוזית בישראל נחשבת לשלישית בגודלה, מבחינת מספר התושבים, בעולם כולו. הדרוזים בישראל (בני דת הייחוד) מהווים עדה דתית מגובשת, המונה כ- 147 אלף בני אדם, שפתם הינה ערבית ותרבותם ערבית-ייחודית (מונותאיסטית). הדת הדרוזית מוכרת באופן רשמי, על ידי מדינת ישראל, מאז שנת 1957 כישות אחת בעלת בתי משפט והנהגה רוחנית משלה. הדרוזים בישראל חיים כיום בתוך עשרים ושניים כפרים הנפרשים בגליל, בכרמל וברמת הגולן. שני היישובים הדרוזים הגדולים ביותר מבחינת מספר תושבים הם ירכא (16.9 אלף תושבים) ודלית אל-כרמל (17.1 אלף תושבים).

0 K

דרוזים בישראל

0 +

תושבים בדאלית אלכרמל, היישוב הכי גדול בישראל

0

סטודנטים דרוזים בשנת הלימודים 2019/2020 במוסדות להשכלה גבוהה